אוטם שריר הלב 05.05.2024

יעילות נוגדי קרישה למניעת פקקת חדר שמאל בעקבות אוטם שריר הלב

סקירה שיטתית ומטה-אנליזה: השוואת הבטיחות והיעילות של טיפול מניעתי עם נוגדי קרישה, בנוסף לטיפול כפול עם נוגדי טסיות, בעידן של התערבות כלילית ראשונית מלעורית בזמן

נוגדי קרשיה בטיפול פומי. אילוסטרציה

הנחיות קליניות מאת איגוד הלב האמריקאי ממליצות לשקול טיפול מניעתי עם נוגדי קרישה למניעת היווצרות פקקת חדר שמאל (LVT) בחולים הסובלים מאוטם קדמי עם עליות STי(STEMI). עם זאת, קווים מנחים אלה קיבלו עדויות לא ודאיות (class IIb, level C), תוך הסתמכות בעיקר על תיאורי מקרה והסכמה בין מומחים.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העתThe American Journal of Cardiology, החוקרים ביקשו להשוות את הבטיחות והיעילות של טיפול מניעתי עם נוגדי קרישה, בנוסף לטיפול כפול עם נוגדי טסיות, בעידן הנוכחי של התערבות כלילית ראשונית מלעורית בזמן.

החוקרים ערכו חיפוש שיטתי במאגרי מידע אלקטרוניים, כולל EMBASE,י MEDLINE ו-Cochrane Library מינואר 2012 עד יוני 2022. סך הכל, נבדקו 7,378 פרסומים וחמישה פרסומים נכללו עם מחקר אחד של בקרת אקראיות וארבעה מחקרים רטרוספקטיביים שכללו 1,461 חולים. הנתונים אוחדו באמצעות מודל של אפקטים קבועים ודווחו כיחסי סיכויים עם רווח בר סמך של 95%.

התוצא העיקרי של המחקר היה שיעור היווצרות ה-LVT. התוצאות המשניות היו שיעורים של דימומים גדולים ותסחיף סיסטמי.

תוצאות המחקר הדגימו שיעור נמוך משמעותית של היווצרות LVT (יחסי סיכויים 0.28, רווח בר סמך של 95% 0.11 עד 0.73, (p <0.01 ושיעור גבוה יותר של דימומים באופן מובהק (יחסי סיכויים 2.85, רווח בר סמך של 95% 1.13 עד 7.24, p = 0.03) בקבוצת הטיפול המשולש בהשוואה לטיפול נוגד טסיות כפול. לא נצפה הבדל מובהק בשיעור התסחיפים הסיסטמיים בין הקבוצות (יחסי סיכויים 0.37, רווח בר סמך של 95% 0.12 עד 1.13, p = 0.08).

לסיכום, אין הוכחות ברורות התומכות או שוללות שימוש בטיפול משולש למניעת LVT בחולים עם STEMI קדמי שטופלו בהתערבות כלילית מלעורית ראשונית.

מקור:

Prophylactic Anticoagulation to Prevent Left Ventricular Thrombus Following Acute Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ethan Sacoransky,Danny Yu Jia Ke,Bryce Alexander,Wael Abuzeid. The American Journal of Cardiology 15 April 2024

נושאים קשורים:  מטאנליזה,  טיפול כפול עם נוגדי טסיות,  אוטם קדמי עם עליות ST,  נוגדי קרישה,  טיפול משולש,  פקקת חדר שמאל
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו